Menu

2015

Poniżej przedstawiamy wybrane ważniejsze realizacje.

EcoTrade - Gliwice

Wykonanie i montaż ok. 310 ton konstrukcji stalowej budynku produkcyjno-magazynowego              w Gliwicach.

P.P.H. "ANITEX" - Częstochowa

Wykonanie i montaż ok. 80 ton konstrukcji stalowej hali magazynowej w Częstochowie.

ZELKOT - Koszęcin

Wykonanie i montaż ok. 140 ton konstrukcji stalowej hali produkcyjno-magazynowej w Koszęcinie k/Częstochowy.

Willemen Konstrukcje

Wykonanie ok. 80 ton konstrukcji stalowej - export do Belgii

Hala produkcyjna - Łódź

Wykonanie i montaż ok. 80 ton konstrukcji stalowej hali produkcyjnej wraz z obudową.