Menu

Realizacje

Poniżej przedstawiamy wybrane ważniejsze realizacje.




Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowo-produkcyjnego w Częstochowie.

Wykonanie i montaż ok. 85 ton konstrukcji stalowej hali magazynowo-produkcyjnej w Częstochowie.

Budynek produkcyjno-magazynowy w Maluszynie

Wykonanie i montaż ok. 40 ton konstrukcji stalowej budynku produkcyjno-magazynowego
w Maluszynie k/Częstochowy.

Galeria - Jawczyce

Wykonanie ok. 315 ton konstrukcji stalowej zespołu budynków handlowo-usługowo-biurowych.

EcoTrade - Gliwice

Wykonanie i montaż ok. 310 ton konstrukcji stalowej budynku produkcyjno-magazynowego              w Gliwicach.

P.P.H. "ANITEX" - Częstochowa

Wykonanie i montaż ok. 80 ton konstrukcji stalowej hali magazynowej w Częstochowie.